เทคนิคการปั่นจักรยานอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการปั่นจักรยานอย่างมืออาชีพ

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป | ใส่ความเห็น

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป | ใส่ความเห็น

คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ

คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป | ใส่ความเห็น

คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุ

คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุ

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป | ใส่ความเห็น

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป | ใส่ความเห็น

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2558

โพสท์ใน การจัดการศึกษานอกระบและตามอัธยาศัย | ใส่ความเห็น

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี2561(Declaration of Satun Primary Educational Service Area Office On Moral Principles and Transparency Policy for the Operation of Satun Educational Service Area Office Fiscal year 2018)

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี2561(Declaration of Satun Primary Educational Service Area Office On Moral Principles and Transparency Policy for the Operation of Satun Educational Service Area Office Fiscal year 2018)

โพสท์ใน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต | ใส่ความเห็น