มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

Advertisements
โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป | ใส่ความเห็น

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2558

โพสท์ใน การจัดการศึกษานอกระบและตามอัธยาศัย | ใส่ความเห็น

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี2561(Declaration of Satun Primary Educational Service Area Office On Moral Principles and Transparency Policy for the Operation of Satun Educational Service Area Office Fiscal year 2018)

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี2561(Declaration of Satun Primary Educational Service Area Office On Moral Principles and Transparency Policy for the Operation of Satun Educational Service Area Office Fiscal year 2018)

โพสท์ใน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต | ใส่ความเห็น

ประกาศ นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี 2561

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี 2561 ปี2561

โพสท์ใน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต | ใส่ความเห็น

Jabatan pendidikan wilayah satun Kejujuran dalam pengurusan jabatan pendidikan wilayah satun pada tahun 2018

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี2561(Jabatan pendidikan wilayah satun Kejujuran dalam pengurusan jabatan pendidikan wilayah satun
pada tahun 2018)

โพสท์ใน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต | ใส่ความเห็น

Declaration of Satun Primary Educational Service Area Office On Intent Honesty in Administration in Area Office 2018

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี2561(Declaration of Satun Primary Educational Service Area Office
On Intent Honesty in Administration in Area Office 2018)

โพสท์ใน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต | ใส่ความเห็น

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี2561

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี2561

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น